query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['ten']; } function get_product_img($pid){ global $d, $row; $sql = "select thumb from #_product where id=$pid"; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['thumb']; } function get_price($pid){ global $d, $row; $sql = "select gia from table_product where id=$pid"; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['gia']; } function remove_product($pid){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){ unset($_SESSION['cart'][$i]); break; } } $_SESSION['cart']=array_values($_SESSION['cart']); } function get_order_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $price=get_price($pid); $sum+=$price*$q; } return $sum; } function get_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $sum+=$q; } return $sum; } function addtocart($pid,$q,$size){ if($pid<1 or $q<1) return; if(is_array($_SESSION['cart'])){ if(product_exists($pid)) return; $max=count($_SESSION['cart']); $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; $_SESSION['cart'][$max]['size']=$size; } else{ $_SESSION['cart']=array(); $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; $_SESSION['cart'][0]['size']=$size; } } function product_exists($pid){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); $flag=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid'] && $size==$_SESSION['cart'][$i]['size']){ $_SESSION['cart'][$i]['qty'] += 1; $flag=1; break; } } return $flag; } ?> Liên hệ - Thiết kế in ấn - Kim Đông Dương đi đầu trong lĩnh vực in ấn

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI KIM ĐÔNG DƯƠNG

CÔNG TY TNHH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ TOÀN DIỆN KIM ĐÔNG DƯƠNG

 

Địa chỉ:

549/57/8 Lê Văn Thọ, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại:

(028) 6272 6075

 

Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi bằng việc điền đầy đủ các thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sau khi nhận được yêu cầu của quý khách. Xin cảm ơn!

Bản đồ công ty

  • Địa chỉ : 549/57/8 Lê Văn Thọ, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại : (028) 6272 6075

ĐỐI TÁC

BIDV VietcomBank