query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['ten']; } function get_product_img($pid){ global $d, $row; $sql = "select thumb from #_product where id=$pid"; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['thumb']; } function get_price($pid){ global $d, $row; $sql = "select gia from table_product where id=$pid"; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['gia']; } function remove_product($pid){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){ unset($_SESSION['cart'][$i]); break; } } $_SESSION['cart']=array_values($_SESSION['cart']); } function get_order_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $price=get_price($pid); $sum+=$price*$q; } return $sum; } function get_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $sum+=$q; } return $sum; } function addtocart($pid,$q,$size){ if($pid<1 or $q<1) return; if(is_array($_SESSION['cart'])){ if(product_exists($pid)) return; $max=count($_SESSION['cart']); $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; $_SESSION['cart'][$max]['size']=$size; } else{ $_SESSION['cart']=array(); $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; $_SESSION['cart'][0]['size']=$size; } } function product_exists($pid){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); $flag=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid'] && $size==$_SESSION['cart'][$i]['size']){ $_SESSION['cart'][$i]['qty'] += 1; $flag=1; break; } } return $flag; } ?> Thiết kế in ấn - Kim Đông Dương đi đầu trong lĩnh vực in ấn

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI KIM ĐÔNG DƯƠNG

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Thiệp 30-4 và 11-5
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 5 năm 2015
Festival Đờn ca tài tử 2014
Hội chợ - Sự kiện
Thiết kế, thi công gian hàng hội chợ
Hoạt động Công đoàn
Dịch vụ in ấn trên mọi chất liệu

ẤN PHẨM NỔI BẬT

 • Tờ Rơi Thông Tin

  Tờ Rơi Thông Tin

 • Tờ Rơi Thông Tin

  Tờ Rơi Thông Tin

 • Hướng dẫn Du lịch Cà Mau - Việt Nam

  Hướng dẫn Du lịch Cà Mau - Việt Nam

 • Cẩm nang Du lịch Nha Trang - Khánh Hoà

  Cẩm nang Du lịch Nha Trang - Khánh Hoà

 • Cẩm nang Du lịch Long An (ngôn ngữ Việt - Anh, Việt - Nhật, Việt - Hàn)

  Cẩm nang Du lịch Long An (ngôn ngữ Việt - Anh, Việt - Nhật, Việt - Hàn)

Hợp tác toàn diện – Hướng tới tương lai

ĐỐI TÁC

BIDV VietcomBank