CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI KIM ĐÔNG DƯƠNG

Chính phủ nước ta đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi bảo vệ môi trường để thực hiện chiến lược này với mong muốn xây dựng cuộc sống bền vững cho tương lai.

Mặc dù đã nhận thức được tác hại của việc sử dụng các loại rác thải rắn, khó phân hủy như các sản phẩm in bao bì giá rẻ nói chung và in túi nilon giá rẻ, bao bì nhựa,… nói riêng là nguyên nhân làm cho môi trường bị phá hoại song vì nhu cầu mà động thái này vẫn cứ tiếp tục diễn ra. Chúng ta không thể kiểm soát hết từng cá nhân, đơn vị, tổ chức nếu họ muốn “xả thải”, tuy nhiên, chúng ta có thể đánh vào “sự thức tỉnh” của mỗi người thông qua tuyên truyền cũng như chính sách hỗ trợ.


Chính sách bảo vệ môi trường

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN có quy định: Khoản 1 Điều 15, Khoản 1 Điều 16 quy định: “Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải”; “Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, bao gồm: sản xuất thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường, thiết bị quan trắc và phân tích môi trường; xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường; thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn; tái chế, tái sử dụng chất thải” được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% trong thời hạn 15 năm, miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Từ đó, các doanh nghiệp sản xuất túi nilon mà chất lượng bằng bột mỳ có cơ hội để phát triển lâu dài theo thời gian.

Nghị định Số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/1/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động môi trường có quy định ưu đãi về vốn đầu tư đối với các Dự án đầu tư hoạt động bảo vệ môi trường như sau: Cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung quy định tại khoản 1, mục I, phần A của Danh mục kèm Nghị định này áp dụng công nghệ xử lý có tỷ lệ chất thải phải chôn lấp sau xử lý dưới 10% và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung quy định tại khoản 2, mục I, phần A của Danh mục kèm Nghị định này được Nhà nước hỗ trợ 50% vốn đầu tư xây dựng, trong đó 40% từ ngân sách trung ương và 10% từ ngân sách địa phương; 50% còn lại được vay ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam hoặc Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam.

Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường cũng có quy định ưu đãi về đất (miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất) đối với các dự án xã hội hóa (trong đó bao gồm dự án xử lý nước thải, chất thải sinh hoạt có quy mô lớn tại các khu đô thị lớn, khu công nghiệp) cũng đã góp phần khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế tham gia thực hiện.

ĐỐI TÁC

BIDV VietcomBank