CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI KIM ĐÔNG DƯƠNG

Như chúng ta đã đề cập tới ở bài viết trước, bản đồ biển là một ấn phẩm không thể thiếu của quốc gia, giúp đảm bảo chủ quyền lãnh thổ đồng thời phục vụ cho các hoạt độn khai thác, quản lý và thực hiện các hoạt động nghiên cứu trên biển dễ dàng hơn.

Do đó, điều cần thiết là tất cả mọi người đều phải hiểu về tầm quan trọng của việc thiết kế bản đồ trên biển, nó sẽ giúp việc thu thập dữ liệu và phối hợp với người dân thuận tiện hơn và đó cũng là một phần thể hiện tinh thần dân tộc.

Thiết kế bản đồ biển

Vậy đâu là tầm quan trọng của việc thiết kế bản đồ biển?

- Công cụ để thực hiện Công ước biển 1982: Chúng ta cần biết rằng, bản đồ biển sẽ giúp chúng ta:

 + Xác định đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải.

 + Xác định ranh giới các vùng biển nội thủy.

 + Xác định lãnh hải.

 + Xác định vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

 + Xác định vị trí các đảo nhân tạo, các công trình trên biển, tuyến cáp hoặc dây dẫn ngầm, thể hiện các tuyến đường và cách bố trí phân chia luồng giao thông trong lãnh hải; các khu vực an toàn, các khu bảo tồn biển.

 + Sử dụng cho các hoạt động biển như: khai thác, bảo vệ tài nguyên, giao thông hàng hải; nghiên cứu khoa học biển và bảo vệ môi trường biển.

 + Không những vậy, đó còn là cơ sở đàm phán phân định các đường ranh giới biển, giải quyết các tranh chấp biển.

Trên đây là những điều khoản mà Công ước biển 1982 công bố và qua đó đã phần nào xác định được tầm quan trọng của các loại bản đồ biển không chỉ đối với Việt Nam mà còn là trên toàn thế giới.

Thiết kế bản đồ biển 1

- Ngoài ra, bản đồ biển còn được sử dụng để làm nền tảng cho việc xác lập đường biên giới trên đất liền và biển. Đó là cơ sở cho việc xây dựng đàm phán phân định và là hồ sơ pháp lý quan trọng để các quốc gia tuân thủ đúng các quy định trong Công ước biển 1982.

Chính vì lẽ đó mà công ước biển 1982 cũng quy định thêm rằng việc thiết kế bản đồ biển của các quốc gia ven biển phải thể hiện các đường cơ sở dùng để tính chiều dài lãnh hải được vạch ra theo đúng các Điều 7,9 và 10 hoặc các ranh giới hình thành từ các điều đó và các đường hoạch định ranh giới được vạch ra đúng theo các Điều 12, 15, 74, 76 và 83.

Như vậy, việc thiết kế bản đồ biển là vô cùng quan trọng vì vậy các quốc gia ven biển phải có nghĩa vụ xây dựng và cập nhập bản đồ biển thường xuyên đồng thời công nhận đó là bản đồ quốc gia, công bố theo đúng thủ tục và gửi đến Tổng thư ký Liên hợp quốc để lưu chiếu.

ĐỐI TÁC

BIDV VietcomBank